Jak vlaštovky letí do Afriky

Povídali jsme si o tom, proč někteří ptáci odlétají jinam, do tepla, když už u nás nastává zima. Není to však jenom zimou, ale ptáčkům chybí potrava - hmyz se schoval do škvír pod kůrou nebo do podzemí. A vlaštovky odlétají už v září a vydávají se na předlouhý let, až do Afriky. A přestavte si, že cesta do Afriky znamená překonat 5 tisíc kilometrů a vlašťovky jsou schopny uletět až 200 kilometrů denně! Ty naše ale klidně mohou zůstat ve školce .