O naší školce

Notička Emilka nám zpívá každý den,
nikdo se nenudí, každý je spokojen.
Notička Emilka nás všechny ráda má
a s její písničkou je škola zábavná.
Ať je léto nebo zima
s Emilkou je vždycky prima!

 

Vážení a milí rodiče, milé děti, vítejte na stránkách MŠ Písnička. Dveře máme otevřeny dokořán, nebojte se vstoupit. 

  • ​Již od roku 2010 let dáváme dětem to nejlepší a letos oslavíme dvanácté narozeniny!
  • MŠ Písnička je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
  • MŠ Písnička je jednotřídní škola rodinného typu v Praze 3 - Vinohrady, Lucemburská 43.
  • Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost, individuální přístup ke každému dítěti je samozřejmostí.
  • Přijímáme děti od dvou let - ve třídě je maximálně 15 dětí, kterým se vždy věnují 2 kvalifikovaní, profesionální pedagogové a také chůva
  • Program je přizpůsoben věku dětí i jejich možnostem - je velmi pestrý - v jeho duchu se věnujeme vzdělávání dětí a nenásilné výchově praktických dovedností pro každodenní život a pro bezproblémový přechod do ZŠ.
  • Program odpovídá kritériím Rámcově vzdělávacího programu MŠMT, z něho vychází Školní vzdělávací program MŠ Písnička - S notičkou Emilkou po celý rok, který vede děti k osvojení hygienických, kulturních a společenských návyků, k získání poznatků, zkušeností, prožitků, k posílení vůle, k seberealizaci, sebevědomí, vytrvalosti při činnostech, k respektování pravidel společenského soužití. 
  • Pravidelnou součástí programu pro děti ve školce jsou výtvarné, pohybové, pěvecké činnosti, návštěvy divadelních představení pro děti, solné jeskyně a v rámci enviromentální výchovy zábavné výukové programy a workshopy
  • MŠ Písnička  je zapojena do několika projektů - Celé Česko čte dětem, Dětský úsměv, Prima vizus a  spolupracuje s logopedem.
  • Jsme tu pro vás od pondělí do pátku, od 7.30 do 16.30 hod., celý rok.

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás a vaše děti!


Od 1. září 2014 je naše školka zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Školní vzdělávací program a Školní řád MŠ Písnička jsou k nahlédnutí v prostorách školky.


20. října 2021 proběhla v naší školce školní inspekce - inspekční zpráva je k nahlédnutí v prostorách školky.