Program

 

Denní program

07.30 – 08.30 Příchod do školky, volné hraní podle zájmů a přání dětí.
08.30 – 09.00 Malá ranní rozcvička a komunitní kroužek - vítáme nový den, povídáme si o všem, co nás zajímá (téma dne).
09.00 – 09.30 Dopolední svačinka.
09.30 – 10.15 Dopolední program dle tématu měsíce; povídáme si, vyprávíme pohádky a zážitky, a tak zdokonalujeme naše vyjadřovací schopnosti, vyrábíme, zpíváme, cvičíme (o všech aktivitách průběžně informujeme rodiče).
10.15– 12.15 Pobyt dětí venku – je spojen s pozorováním přírody, pohybovými aktivitami a hrami. Zároveň se děti naučí i něco praktického a hlavně důležitého - jak se správně přechází ulice, co nám říká semafor, jak se chovat na hřišti ...
12.15 – 12.45 Oběd – děti společně s paní učitelkou přichystají talířky a příbor.
12.45 – 13.00 Příprava na odpolední odpočinek - před ním si vyčistíme zoubky (jsme zapojeni do projektu Dětský úsměv) a převlékneme se do pyžámka, které nám maminka připravila

Děti, které odchází ze školky po obědě, se připraví na odchod domů.

13.00 – 14.30 A bude se odpočívat. Před tím si ještě poslechneme pohádku. 
14.30 – 15.00 Odpolední svačinka.
15.00 – 16.30 Odpolední program - povíme si, jak se nám líbil celý den, co byl nejhezčí zážitek, něco si nakreslíme nebo si budeme „jenom“ hrát (zájmové činnosti a hry dle vlastní volby a přání dětí) a společně číst pohádky; rozcházení dětí domů.

Příchody dětí nejsou nijak ohraničeny, ale budeme rádi, přivedete-li vaše dítě do 8.30 hod., protože od 8.30 hod. už probíhá pravidelný školkový program a pozdním příchodem dětí je jeho chod narušen, děkujeme.


Aktivity v týdnu MŠ Písnička

Pravidelnou součástí programu pro děti ve školce jsou výtvarné, pohybové, pěvecké aktivity a návštěva solné jeskyně. Každý den se děti věnují jedné z těchto aktivit více v hlavní části dopoledního programu:

V rámci výtvarné výchovy nabízíme dětem možnost rozvíjet svojí fantazii a zručnost ve výtvarné dílně. Děti budou malovat barvami, lepit koláže z různých papírů, látek, přírodnin a dalších materiálů. Pro děti je to příležitost rozvíjet jak svou kreativitu, tak také zručnost a trpělivost. Nejdůležitější pro nás všechny ale bude radost z tvorby i z vlastního uměleckého dílka, které si odnese ze školky domů. Činnosti jsou vždy přizpůsobeny různému věku dětí. Pro menší děti jsou připravené jednoduché hravé úkoly.

A teď něco pro zdraví . Každou středu dopoledne chodíme s dětmi do solné jeskyně a využíváme její blahodárné účinky, které příznivě ovlivňují náladu, energii, obranyschopnost a zdraví člověka, a to již po jedné návštěvě - účinky jedné návštěvy lze přirovnat až ke třídennímu pobytu u moře. A děti si rády hrají v "solném pískovišti" :-).

Zpíváme každý den! Proto se naše školka jmenuje Písnička :-). Zábavnou, nenásilnou formou se děti učí za doprovodu kytary či kláves písničky pro nejmenší, ale i písničky nové - od nejlepších autorů písniček pro děti, jako jsou pánové Svěrák, Uhlíř, Skoumal, Nohavica, J.S. Lenk a další. Písničky nejenom posloucháme, ale samozřejmě i zpíváme! Velmi oblíbené jsou písničky s pohybem a procvičování mluvidel. Děti se naučí doprovázet zpěv hraním na různé rytmické nástroje, vše je přizpůsobeno jejich věku a schopnostem. Našim přáním a cílem je rozvíjet dětskou hudební fantazii a rytmické cítění a zároveň zahodit ostych a nebát se zazpívat si nejen v kroužku svých kamarádů, ale i sólově.

V rámci pohybových pohybových aktivit se věnujeme nejen cvičení, ale i tanečkům, vše formou hry a zábavy. Do pohybové výchovy jsou zahrnuty prvky jógy, cvičení s míči a dalšími pomůckami a zábavné pohybové hry, vše pro správný rozvoj dítěte, jeho motoriku i rytmické cítění.

Jednou měsíčně navštěvujeme s dětmi divadelní představení v Divadle U Hasičů nebo loutková představení v Informačním centru Prahy 3.

Pro děti dále zprostředkováváme zábavné environmentální programy, které vede Mgr. Petr Dolenský (AMPI ) a jeho kolegové.

Dále spolupracujeme se agenturou Berukroužy.cz, která pro nás připravuje originální workhopy (Malý kutil, Malý Kuchtík, Moje zvířátko, Keramika apod.) a Projektové dny na dané téma., které odpovídá záměrům TVP školky.

Dětský úsměv je unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech. Důraz je kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění chrupu. Je to osvědčený způsob, jak předcházet zubním kazům a parodontóze.

Během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu představí lektorky dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontózy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Lektorka používá pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

V šesti lekcích, které jsou rozloženy do průběhu celého školního roku a které vede vyškolená lektorka, se děti naučí pečovat o své zoubky a ústní dutinu. Děti také zdarma obdrží kvalitní zubní kartáček s krytkou a pracovní sešit s barevnými ilustracemi Miloše Nesvadby.

Cena divadelních představení, enviromentálních programů, workshopů, Projektových dnů a lekcí projektu Dětský úsměv je již  zahrnuta v základní platbě školkovného.